LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Năm, 23/11/2017 09:00 * Từ 09 giờ đến 10 giờ: Họp Hội đồng sơ tuyển đề tài đăng ký.
* Từ 10giờ 20 đến 11giờ 00: Họp Hội đồng tuyển chọn và triển khai đề tài trường đặt hàng 2018
Theo Quyết định số:489, 490/QĐ-ĐHL-KHCN ngày 16/11/2017 của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A1
14:00 * Họp Hội đồng thẩm định giáo trình:
- Từ 14giờ đến 14giờ 50: ThS. Vũ Thị Hương;
- Từ 14giờ 50 đến 15giờ 40: ThS. Phan Thị Hồng;
- Từ 15giờ 40 đến 16giờ 20: ThS. Nguyễn Thị Lê Huyền;
- Từ16giờ 20 đến 17giờ 10: TS. Cao Đình Lành.
Nhóm nghiên cứu và thành phần theo Quyết định số: 492/QĐ-ĐHL-KHCN ngày 20/11/2017 của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A1

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE