LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Ba, 21/08/2018 07:15 * Tổ chức các hoạt động sau nhập học và Tuần sinh hoạt CDHSSV (Thời gian: Từ ngày 21 - 25/8/2018) Theo Kế hoạch số 242/KH-ĐHL ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng. Hội trường B và Hội trường E
08:00 * ĐHH: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHH Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
14:00 * ĐHH: Họp triển khai mở rộng chức năng quản lý văn bản đến Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
* Trường Đại học Luật:
- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC-HC và Bà Hồ Thị Thanh Tuyền, chuyên viên phụ trách công tác Văn thư trường;
- Tổ ứng dụng CNTT.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ Tư, 22/08/2018 08:00 * ĐHH: Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018 ThS.Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
14:00 * Đại học Huế kiểm tra hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018. - Đoàn kiểm tra Đại học Huế.
* Trường Đại học Luật:
- PGS. TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng,
- Trưởng phòng KHCN-MT - HTQT và chuyên viên phụ trách. 
Phòng họp A1
Thứ Năm, 23/08/2018 08:00 * ĐHH: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018 của các trường đại học thành viên. Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHH Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
15:00 1. Từ 15g00 đến 16g00: Họp Đảng ủy Đại học Huế;
2. Từ 16g00 đến 17g00: Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.
Bí thư Đảng ủy trường Đại học Luật, ĐHH Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ Bảy, 25/08/2018 08:00 * ĐHH: Lễ Khai mạc và họp Hội đồng đánh giá, xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018. PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi (Lễ Khai mạc); các phòng họp số 04 Lê Lợi (họp các Hội đồng).

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE