LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Chủ Nhật, 24/06/2018 07:00 * ĐHH: Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định) Thành viên theo Quyết định 652/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Hai, 25/06/2018 07:00 * ĐHH: Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định) Thành viên theo Quyết định 652/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08:00 * Tiếp cán bộ viên chức và sinh viên theo kế hoạch tiếp dân. (Từ 8giờ đến 11giờ)
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Cán bộ viên chức và sinh viên quan tâm.
Phòng họp nhà A1 (tầng 2)
Thứ Ba, 26/06/2018 07:00 * ĐHH: Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định) Thành viên theo Quyết định 652/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Tư, 27/06/2018 07:00 * ĐHH: Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định) Thành viên theo Quyết định 652/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Năm, 28/06/2018 08:00 * ĐHH: Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
14:00 * ĐHH:Họp bàn về việc phối hợp trong đào tạo có yếu tố nước ngoài - PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng: Đào tạo, KHCN-MT-HTQT.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ Sáu, 29/06/2018 08:00 * ĐHH: Họp Tổ kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ Đại học Huế và các trường đại học thành viên từ 6/2012 - 3/2018. * Trường Đại học Luật: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE