LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Năm, 27/07/2017 07:30 * ĐHH: Thực hiện công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 (đợt 1). (5 ngày liên tục)
* Trường Đại học Luật:
- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng CTSV;
- ThS. Ngô Sỹ Ngọc, chuyên viên phụ trách CNTT.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ Sáu, 28/07/2017 07:30 * ĐHH: Thực hiện công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 (đợt 1). (5 ngày liên tục)
* Trường Đại học Luật:
- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng CTSV;
- ThS. Ngô Sỹ Ngọc, chuyên viên phụ trách CNTT.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE