LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Sáu, 22/09/2017 08:00 * Họp Hội đồng ĐBCLGD trường thông qua công tác chuẩn bị đánh giá nội bộ Trường Đại học Luật
- Theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng;
- PGS.TS. Lê Văn Anh;
- Phòng KT ĐBCLGD (Chuẩn bị hồ sơ).
Phòng họp nhà A (tầng 2)
09:30 * Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Luật (Sửa đổi) Theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHL ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng (Phòng KHTC chuẩn bị) Phòng họp Nhà A
18:30
* ĐHH: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
(Từ 17h30-18h30: họp BTV;
Từ 18h30-19h30: họp BCH)
Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Luật Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.
Thứ Hai, 25/09/2017 08:00 * ĐHH: Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra Danh sách triệu tập theo Công văn số 1133/ĐHH-ĐT ngày 21/9/2017 của Đại học Huế. Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi
Thứ Năm, 28/09/2017 08:00 * ĐHH:Họp Đảng ủy Đại học Huế. (Từ 08h00-9h30) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật. Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.
08:30 * Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Đảng năm 2017 của Đảng ủy Trường ĐHL làm việc với Chi bộ Khoa Luật Kinh tế. Theo Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày 18/9/2017 của Đảng ủy Phòng họp Nhà A
09:30 * Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Đảng năm 2017 của UBKT Trường Đại học Luật làm việc với Chi bộ Phòng KHCN-MT-HTQT. Theo Quyết định số 11-QĐ/ĐU ngày 18/9/2017 của Đảng ủy Phòng họp Nhà A
14:00 * Họp BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Huế Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Luật Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi
Thứ Sáu, 29/09/2017 14:30 * ĐHH: Đại học Huế làm việc với Đại diện Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hoá Việt Nam (VNHELP) Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE