LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Năm, 13/12/2018 08:30 * Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2018 Theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A
09:00
* Họp chốt danh sách liên thông 2018 tại Huế
Ghi chú: - PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, chủ trì.
- Phòng Công tác sinh viên (chuẩn bị hồ sơ)

- Ban Giám hiệu;
- Trưởng các phòng: Đào tạo, CTSV, Khảo thí- ĐBCLGD.
Phòng họp Nhà A1
09:30 * Họp Kế hoạch kết nối cựu sinh viên và góp ý về giới thiệu trường.
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng các phòng,khoa và TT Thực hành Luật, TT Thông tin - thư viện.
* Ghi chú:
- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, chủ trì.
- Phòng CTSV chuẩn bị nội dung.
Phòng họp Nhà A
15:30 Seminar đề tài “Thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Xuân Hợi. Toàn thể giảng viên Khoa Luật Kinh tế Văn phòng Khoa Luật Kinh tế
16:30 Seminar đề tài “Thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Thân Văn Tài. Toàn thể giảng viên Khoa Luật Kinh tế Văn phòng Khoa Luật Kinh tế
Thứ Sáu, 14/12/2018 13:30 * ĐHH: Họp giao ban công tác khoa học và công nghệ Đại học Huế
- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT;
- Chuyên viên phụ trách KH&CN.
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE