LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Năm, 22/06/2017 06:00 * Thi THPT quốc gia năm 2017 Theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học Huế Các Điểm thi Cụm thi số 32
Thứ Sáu, 23/06/2017 06:00 * Thi THPT quốc gia năm 2017 Theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học Huế Các Điểm thi Cụm thi số 32

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE